วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีแห่งที่ 2  โทร: 036 - 680391    facebook: วิทยาลัย เทคนิคลพบุรีแห่งที่ 2